Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 - aktualizacja 06.11.2023r.