W związku z upływem kadencji ławników w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2024-2027 podaje się do wiadomości liczbę ławników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku 2023r. przez Radę Miejską Gminy Koźminek.

 

Informacja_wybory_ławników.docx

karta_zgłoszenia.docx

klauzula_informacyjna.doc

lista_osob_zglaszajacych_kandydata_na_lawnika.docxoswiadczenie_przestepstwo_scigane.docx

oswiadczenie_wladza_rodzicielska.docx

wniosek_o_wydanie_odpisu_z_krajowego_rejestru_sadowego.docx

zapytanie_o_udzielenie_informacji_o_osobie_krk.docx