Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Koźminek - Herb Gminy