Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Koźminek.

uchw. nr XLVII/337/2014 w spr. przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koźminek na lata 2014 - 2020

zał. nr 1

Strategia Rozwoju Gminy Koźminek

uchw. nr XLVII/338/2014 w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2014-2020

zał. nr 1