Podstawy prawne działania Gminy

Podstawy prawne działania Gminy określa: