Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022