Sprawozdanie finansowe Urządu Gminy Koźminek

- Bilans Urzędu Gminy Koźminek za 2020 rok

- Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Koźminek za 2020r.

- Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Koźminek za 2020 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Gminy Koźminek za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe Gminy Koźminek

- Bilans z wykonania budżetu za 2020r.

- Bilans za 2020 rok

- Informacja dodatkowa za 2020r.

- Informacja dodatkowa za 2020r. c.d.

- Rachunek zysków i strat za 2020r.

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok