Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek

W dniu 30 października 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie linii kablowej nN – 0,4 kV w miejscowości Młynisko gm. Koźminek ” na terenie działek ewidencyjnych o numerach 171, 145, 172/9, 173, 176/2, 177/1, 205/2, 172/2  w m. Młynisko (obręb Młynisko, gm. Koźminek.

Dokument do pobrania (PDF)