Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego za 2023 rok

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego za 2023 rok-zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa im. św Jana Pawła II za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Koźminku za 2023 rok

 

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych za 2022 rok

 

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych za 2021 rok

 

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych za 2020 rok

Informacja dodatkowa

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych za 2019 rok

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych za 2018 rok