Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych za 2022 rok

 

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych za 2021 rok

 

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych za 2020 rok

Informacja dodatkowa

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych za 2019 rok

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych za 2018 rok