Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku
ul. Kopernika 10
62-840 Koźminek
tel. 62 76-37-024