OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. 

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie liczby radnych

Postanowienie komisarza wyborczego w Kaliszu

DKL.791.8.2024 komunikaty komisarz I

Informacje dot wyborow 30.01.2024 komisarz I

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń do OKW-KW I

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń do TKW-KW I

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Rozporządzenie ws. zarządzenia wyborów samorządowych

Postanowienie komisarza wyborczego w Kaliszu nr 70-2024

DKL.532.35.2024

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 12 lutego 2024r. - okręgi wyborcze.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 lutego 2024 r.

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminku

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POZNANIU z 28 lutego 2024 r.

Postanowienie nr 325-204

Obwieszczenie o obwodach

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 5 marca 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 4 marca 2024r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminku o dyżurach

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 4 marca 2024r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 marca 2024r.

 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 15 marca 2024r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Koźminek

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 15 marca 2024r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Koźminek

Pismo dot. powołania obkw

Postanowienie 369

Postanowienie 371

POSTANOWIENIE NR_369-I powołanie okw-załącznik

POSTANOWIENIE NR 371- I posiedzenie-załącznik

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu-Okręg I

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu-Okręg II

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu-Okręg III

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu-Okręg IV

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu-Okręg V

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu-Okręg VI

 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o nieprzoprowadzaniu głosowania w wyborach w okręgu nr 7.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Koźminek

RODO-wybory 2024r.

 Komunikat Komisarz Wyborczy w Kaliszu I