D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Podziale działki o numerze ewidencyjnym 187/12 obręb Józefina, gmina Koźminek z przygotowaniem do zabudowy indywidualnej, jednorodzinnej"

Charakterystyka przedsięwzięcia.