KOMISJA PRZECIWPOŻAROWA, ŁADU PRZESTRZNEGO, PORZĄDKU I OCHRONY ŚRODOWISKA,

Janiak Krzysztof - Przewodniczący Komisji

Zdunek Władysław - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Krawczyk Stanisław – Członek Komisji

Maślak Krzysztof – Członek Komisji

Owczarek Łukasz – Członek Komisji

Plan Pracy Komisji Przeciwpożarowej, Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska na 2016 rok

Informacje o terminach posiedzeń Komisji

Protokoły z posiedzeń Komisji w 2016r.

Protokół nr 1

Sprawozdanie z pracy Komisji Przeciwpożarowej, Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska w 2015 roku

Plan pracy Komisji Przeciwpożarowej, Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska na 2014 rok

Informacje o terminach posiedzeń Komisji

Posiedzenie w dniu 24 marca 2014r.

Posiedzenie w dniu 4 listopada 2014r.

Protokoły z posiedzeń Komisji w 2014r.

Protokół nr 1/2014

Protokół nr 2/2014