Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy

- Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Gminy Koźminek

- Sprawozdanie finansowe Gminy Koźminek za 2018 rok