Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną".