Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną" na działkach 181/6 i 182/1 obręb Młynisko.