Postanowienie RDOŚ w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Nakwasin".