Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla zadania "Budowa do 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną"