Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Podziale działki o numerze ewidencyjnym 187/12 obręb Józefina, gmina Koźminek z przygotowaniem do zabudowy indywidualnej, jednorodzinnej"