"Budowa do 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną", działka nr 52 w m. Józefina