Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica województwa wielkopolskiego od km 278 + 202 do km 281 + 560 oraz 280 + 560 do km 283 + 980