Postanowienie - "Chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP” na działce nr ewid. 226/2 i 227, obręb Nowy Karolew, gmina Koźminek.