Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (format PDF)