Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach