Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

str 1

str 2