Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji na budowę kurnika wraz z infrastrukturą w m. Gać Kaliska