Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. zadania Budowa obiektu odchowu i tuczu kaczek na 144 DJP w m. Nowy Karolew