Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa obiektu odchowu i tuczu kaczek w Nowym Karolewie