Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę fermy drobiu (indyków) na działce nr 13/4 w m. Gać Kaliska gm. Koźminek