Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego dot. fermy drobiu w m. Smółki