Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. gr. 131, obręb 0003 Dębsko, gmina Koźminek"