Opinia RDOŚ dotycząca przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 4617P na odcinku Koźminek-Cieszyków