Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28listopada2014r. Prawo oaktach stanu cywilnegoi ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Pobierz plik PDF