Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Pietrzyków, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” RIR ZP.271.2.15.2020