Informacja o przetargu nieograniczonym pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów” – etap I w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Koźminek” nr sprawy RIR ZP.271.2.14.2020.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki (archiwum RAR)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów” – etap I w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Koźminek” oznaczenie sprawy RIR ZP.271.2.14.2020

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamiana do SIWZ

Załoćzniki (achiwum RAR)

Pytania i wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert