Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek”