KOMISJA ROLNICTWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU

 

Krawczyk Stanisław - Przewodniczący Komisji

Karasiński Włodzimierz - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Janiak Krzysztof - Członek Komisji

Tomies Jarosław - Członek Komisji

Zdunek Władysław - Członek Komisji

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2016 rok

 

Informacje o terminach posiedzeń Komisji

Luty

Marzec

 

Protokoły z posiedzeń Komisji:

Protokół nr 1/2016

Protokół nr 2/2016

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w 2015 roku

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2014 rok

 

Informacje o terminach posiedzeń Komisji

Posiedzenie w dniu 26 marca 2014r.

Posiedzenie w dniu 29 kwietnia 2014r.

Posiedzenie w dniu 27 maja 2014r.

Posiedzenie w dniu 23 czerwca 2014r.

Posiedzenie w dniu 26 września 2014r.

Posiedzenie w dniu 6 listopada 2014r.

 

Protokoły z posiedzeń Komisji w 2014r.

Protokół nr 01/2014

Protokół nr 02/2014

Protokół nr 03/2014

Protokół nr 04/2014

Protokół nr 05/2014

Protokół nr 06/2014

Protokół nr 07/2014

Protokół nr 10/2014