KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I SPRAW SOCJALNYCH

 

Maślak Krzysztof - Przewodniczący Komisji

Ambroziak Jarosław - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Marczyńska Danuta - Członek Komisji

Papierska Elżbieta- Członek Komisji

Zgarda Dariusz - Członek Komisji

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych na 2016 rok

Informacje o terminach posiedzeń Komisji

Luty

Marzec

Kwiecień

 

Protokoły z posiedzeń Komisji

Protokół nr 1/2016

Protokół nr 2/2016

Protokół nr 3/2016

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych za 2015 rok.

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych na 2014 rok

 

Informacje o terminach posiedzeń Komisji

Posiedzenie w dniu 21 marca 2014r.

Posiedzenie w dniu 28 kwietnia 2014r.

Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2014r.

Posiedzenie w dniu 25 września 2014r.

Posiedzenie w dniu 4 listopada 2014r.

Protokoły z posiedzeń Komisji w 2014 r.

Protokół nr 01/2014

Protokół nr 02/2014

Protokół nr 03/2014

Protokół nr 04/2014

Protokół nr 06/2014