KOMISJA STATUTOWO -  REGULAMINOWA

Papierska Elżbieta - Przewodniczący Komisji

Karasiński Włodzimierz - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Bryła Józef – Członek Komisji

Owczarek Łukasz – Członek Komisji

Wolniaczyk Jacek – Członek Komisji

 

Plan Pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej na 2016 rok

Informacje o terminach posiedzeń Komisji

Protokoły z posiedzeń Komisji w 2016 roku

Protokół nr 1

Protokół nr 2

Protokół nr 3

Sprawozdanie z pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej w 2015 roku

Plan Pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej na 2014 rok

 

 Informacje o terminach posiedzeń Komisji

Posiedzenie w dniu 21 maja 2014r.

Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2014r.

Posiedzenie w dniu 1 sierpnia 2014r.

Posiedzenie w dniu 26 września 2014r.

Posiedzenie w dniu 3 listopada 2014r.

 

Protokoły z posiedzeń Komisji w 2014r.

Protokół nr 1/2014

Protokół nr 2/2014

Protokół nr 3/2014

Protokół nr 6/2014

Protokół nr 7/2014