Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2020 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY KOŹMINEK na lata 2019 - 2032.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Koźminek na 2020 rok.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 2032.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koźminek