UCHWAŁA Nr X/81/04 RADY GMINY KOŹMINEK z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 rok. 

UZASADNIENIE do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2004 ROK.

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek: na 2004 r. WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2004 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH.

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK.

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK.

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 ROK.

ZAŁĄCZNIK NR 8 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK.