Burmistrz Gminy Koźminek 2018 - 2023

Iwona Michniewicz 0002 1

Iwona Michniewicz

 

Wykształcenie

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu (Psychologia Społeczna w Praktyce)
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Organizacja Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej)
 • Instytut Psychologii  Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie),
 • Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  tytuł dysertacji: Rekreacyjna aktywność ruchowa w readaptacji społecznej osadzonych w jednostkach penitencjarnych
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (wychowanie fizyczne) oraz Podyplomowe Studia Trenerskie z LA

Praca zawodowa

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (starszy wykładowca)
 • Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej w Liskowie (p.o. Dyrektor)
 • Starostwo Powiatowe w Kaliszu (Inspektor w Biurze Rozwoju)
 • Pełnomocnik Wójta Gminy Koźminek ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Firma Pampel BBA w Kaliszu (kierownik zakładu, tłumacz j. niemieckiego)

Działalność pozazawodowa /  (historyczna i obecna)

 • Sprawowanie funkcji Ławnika Sądu Okręgowego w Kaliszu, Wydział III Karny – Wiceprzewodnicząca Rady Ławników Sądu Okręgowego w Kaliszu
 • Ekspert Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
 • Członek Rady Społecznej Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Członek Komisji Konkursowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Członek Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze działalność na rzecz seniorów
 • Członek Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu
 • Założycielka i pierwsza Prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej w Kaliszu (obecnie Prezes Honorowa)
 • Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Kaliszu
 • Prezes Stowarzyszenia ACTIVITA w Koźminku
 • Asesor akredytowany przy Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji ds. oceny projektów zgłoszonych w ramach POKL na lata 2008-2013 w obszarze edukacja
 • Ekspert merytoryczny Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia do oceny wniosków zgłoszonych w ramach priorytetu V Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Ekspert ds. ratownictwa wodnego Gdańskiej Fundacji Wody oraz Portalu Basenprof
 • Nagrodzona przez Prezydenta Miasta Kalisza, odznaczeniem Wolontariusz Roku (2016 r.)


Osiągnięcia naukowe

 • Autorka 7 książek i ponad 100 artykułów naukowych
 • Uczestniczka i prelegentka ponad 150 Konferencji Naukowych i Branżowych (świ1)atowych, międzynarodowych, krajowych)
 • Autorka i realizatorka 4 krajowych paneli badawczych

Hobby

 • Ratownictwo wodne
 • Działalność organizacji pozarządowych