Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12.03.2012r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku.

Zarzadzenie Nr 11/2012

Załącznik do Zarzadzenia Nr 11/2012