Opinia sanitarna dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie do 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną".