Opinia PGW Wody Polskie ws. przedsięwzięcia "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Agnieszków gm. Koźminek, dz. ewid. nr 179, obręb Ksawerów".