Postanowienie w sprawie zawieszenia przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania gruntu pokrytego roślinnością leśną na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na działce nr 188/1 o pow. 0,12 ha w miejscowości Józefina gm. Koźminek"