Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 181, 190 obręb Ksawerów, gmina Koźminek".