Opinia PGW Wody Polskie dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Nakwasin".