Opinia PGW Wody Polskie dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania gruntu pokrytego roślinnością leśną na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na działce nr 51/4 o pow. 0,1265 ha w miejscowości Józefina gm. Koźminek".