OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Nakwasin".